METODOLOGIA

Descobrim

Vivim

Transformem

SOSTENIBLE

PROFUNDA

AUTÈNTICA

MOTIVACIÓ

CONSCIENT

Igual que els icebergs, les organitzacions tenen una part de la informacio més visible i una altra de oculta, sovint va lligada a aspectes relacionals i de comunicació.
Ens agrada endinsar-nos i fer aflorar aquests aspectes més ocults per conèixer a fons el present i descobrir-ne el

seu potencial.

Desitgem que qui passi per Symbiosi s’emporti una experiència transformadora.

Volem implicar-nos i crear espais on viure experiències d’impacte per augmentar el nivell de consciència, integració i aprenentatge.

La comprensió mental no genera canvis, l’experimentació sí.

Els objectius ens mantenen enfocats i avançant en la direcció que volem.
No hi ha canvi sense acció, és per això que
busquem la transformació SPUMC.

Copyright © 2017-2021 Symbiosi Coaching