Per què és necessari?

Vivim en una època de transformació

amb canvis tecnològics ràpids, moviments polítics i socials i una recuperació fràgil de l’economia.
En aquest context les empreses/organitzacions necessiten definir, implementar i avaluar nous camins per

créixer i prosperar.

Per assolir amb èxit aquest repte les persones són un factor clau.

FETS I DADES

Equips

El 70% dels treballadors

europeus estan desmotivats

i no es senten compromesos en el seu treball.
(Gallup 2013)

El 89% dels gerents pensen que els seus empleats marxen de l’organització per guanyar

més diners.

La realitat és que només un

12% dels empleats marxen per

aquest motiu.

La desmotivació de l’equip de treball representa una pèrdua del 20% en temps i recursos materials cada dia.

(FO&CO Consultoria 2018)

El 70% dels projectes de canvi organitzacional fracassen, majoritàriament per les resistències que generen en els equips i per la falta de suport. (McKinsey 2015).

Actualment el rol dels gestors del canvi no és tan impulsar projectes concrets, sinó dissenyar una organització que permeti la continua adaptació a un entorn en constant evolució (Forbes 2018)

Gestionar els canvis

en les organitzacions

Lideratge

El 58% dels directius no han rebut cap

formació específica en lideratge

( Forbes 2018)

Els atributs més ben valorats per part dels empleats en un

líder són:

Integritat

Justícia

Capacitat de decisió

Visió estratègica

Transparència (RHMR2016)

EN QUINES SITUACIONS ACOMPANYEM?

Acompanyem en casos de desmotivació, problemes de comunicació, conflictes , resistència al canvi, 

lideratge ineficient...

Complexitat i

moments de repte

Què

s'aconsegueix?

L’encaix entre les línies estratègiques de l’organització i les necessitats de les persones. 

Potenciar la salut relacional en situacions de canvi i de conflicte, habilitant un nou espai de relació més equilibrat, respectuós, sostenible per totes

les parts implicades.

Alineació autèntica de les motivacions de les persones amb el propòsit de l’empresa. 

Creixement i

Expansió

Acompanyem a una gestió del canvi sostenible, promocions de nous líders, potenciar els líders actuals, millorar la cohesió, formació en habilitats emocionals...

Què

s'aconsegueix?

Líders empoderats, facilitadors i compromesos amb el propòsit de l’empresa. 

Relacions saludables; respectuoses i nutritives.  

Equips d’alt rendiment; professionals més autònoms capaços de donar una resposta als desafiaments diaris.  

Copyright © 2017-2021 Symbiosi Coaching